CETECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1990r i jest wiodącą firmą na rynku budownictwa hydrotechnicznego i drogowo-mostowego na Pomorzu.
Zasięg działalności naszej firmy obejmuje obszar całej Polski.
Zdobyte doświadczenie w budowie i remontach obiektów hydrotechnicznych oraz inżynieryjnych umożliwiło nam rozwinięcie wielu profili działalości, które aktualnie obejmują wykonawstwo:

  • obiektów hydrotechnicznych
  • obiektów gospodarki wodno-ściekowej
  • dróg, mostów, tuneli, przepustów, konstrukcji oporowych
  • obiektów przemysłowych.

Naszym atutem są wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej oraz robotników, których umiejętności stale są rozwijane. Do realizacji powierzonych nam zadań wykorzystujemy własną, sprawną i nowoczesną bazę sprzętową. Stosujemy wiele nowoczesnych specjalistycznych technologii wykonawczych w zakresie robót remontowych konstrukcji żelbetowych. Wysoka sprawność działania, poparta dużym doświadczeniem i zaangażowaniem pracowników, daje gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług. Dzięki temu możemy być postrzegani jako solidny partner na którym można polegać.