Kontakt

CETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000194424
NIP 583-013-68-08
REGON 002869127

Kapitał spółki wynosi 120.000,00 zł